Updated : September 8, 2021

Main content starts here.

Văn phòng đại diện tại nước ngoài của tỉnh Hyogo

Tỉnh Hyogo đã đặt văn phòng đại diện tại 5 quốc gia khác nhằm xúc tiến giao lưu với các địa phương có quan hệ hợp tác kết nghĩa - hữu nghị v.v.; hỗ trợ giao lưu văn hóa, du lịch, kinh tế; tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục v.v.

1. Văn phòng đại diện tỉnh Hyogo tại Washington (link liên kết tới trang web ngoài)

1001 4th Ave, Suite 4310, Seattle WA 98154 U.S.A
Tel: +1-206-728-0610
Website (External link) / Facebook (External link) / Twitter (External link) / Instagram (External link)

2. Trung tâm giao lưu văn hóa Hyogo – Bang Tây Úc (link liên kết tới trang web ngoài)

Hodgson Street (corner of French Street), Tuart Hill, Western Australia 6060 Australia
Tel: +61-8-9385-9002
Website (External link) / Facebook (External link)

3. Văn phòng đại diện tỉnh Hyogo tại Paris (link liên kết tới trang web ngoài)

10, rue de Louvois, 75002, Paris FRANCE
Tel: +33-1-42-97-42-82
Website (External link) / Facebook (External link) (tiếng Pháp, tiếng Nhật) 

4. Văn phòng đại diện tỉnh Hyogo tại Brazil

Avenida Comendador Franco, 871 Jardim Botanico, Curitiba, Parana BRAZIL
Tel: +55-41-3092-3668
 Instagram( External link )

5. Văn phòng giao lưu kinh tế tỉnh Hyogo tại Hong Kong (link liên kết tới trang web ngoài)

Unit 506, 5/F, Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, HONG KONG
Tel: +852-2110-4570
Website (External link) / Facebook (External link)(tiếng Trung Quốc (chữ phồn thể)) 

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部国際局国際交流課

電話:078-362-3025

FAX:078-362-3961

Eメール:kokusaikoryu@pref.hyogo.lg.jp