Foreign Languages > Vietnamese > Profile of Hyogo_vn > Hyogo's Partners around the World_vn

Updated : September 7, 2021

Main content starts here.

Quan hê hợp tác kết nghĩa – hữu nghị của tỉnh Hyogo

Tỉnh Hyogo có quan hệ hợp tác kết nghĩa – hữu nghị với 7 quốc gia, khu vực, triển khai các hoạt động giao lưu toàn diện như hợp tác giải quyết vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, đào tạo, kinh tế v.v., tăng cường hiểu biết quốc tế, hoàn thiện cơ sở xúc tiến giao lưu quốc tế v.v. (Tại thời điểm cuối tháng 12 năm 2020)

Quan hệ hợp tác kết nghĩa – hữu nghị của tỉnh Hyogo

※ Khi ấn vào đường link liên kết sẽ chuyển tới trang thông tin khái quát

Tên quốc gia/Tên địa phương

Ngày ký kết hợp tác

Bang Washington (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 22 tháng 10 năm 1963

Vùng Khabarovsk (Liên bang Nga)

Ngày 18 tháng 4 năm 1969

Bang Parana (Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Cộng hòa liên bang Brazil)

Ngày 4 tháng 5 năm 1970

Bang Tây Úc (Úc)

Ngày 23 tháng 6 năm 1981

Tỉnh Quảng Đông (Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

Ngày 23 tháng 3 năm 1983

Cộng hòa Palau (Nước Cộng hòa Palau)

Ngày 16 tháng 8 năm 1983

Tỉnh Hải Nam (Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

Ngày 28 tháng 9 năm 1990

 

Ngoài các tỉnh, thành phố kết nghĩa – hữu nghị, tỉnh Hyogo đang thực hiện hoạt động giao lưu theo từng lĩnh vực riêng biệt với các tỉnh, thành phố dưới đây.

Tên địa phương (Tên quốc gia)

Thời điểm bắt đầu hoạt động giao lưu

Tỉnh Seine-et-Marne (Nước Cộng hòa Pháp)

1991

Nước Nước Cộng hòa Pháp (Tỉnh Indre-et-Loire)

1991

Bang Schleswig-Holstein (Nước Cộng hòa liên bang Đức)

1997

Tỉnh Aveyron (Nước Cộng hòa Pháp)

2000

Tỉnh Giang Tô (Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

2006

Thành phố Hồ Chí Minh (Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

2007

Tỉnh Gyeongsangnam-do (Hàn Quốc)

2012

Tỉnh Nord (Nước Cộng hòa Pháp)

2013

Tỉnh Đồng Nai (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

2013

Bang Gujarat (Ấn Độ)

2016

Tỉnh Hà Nam (Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

2016

Tỉnh Long An (Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

2017

Thành phố Cần Thơ (Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

2017

Bang Nebraska (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

2018

 

Quan hệ hợp tác hữu nghị - kết nghĩa với các tỉnh thành

*Trong số 68 quan hệ hợp tác hữu nghị - kết nghĩa với 31 tỉnh thành, có 13 quan hệ hợp tác liên quan với Washinton, 1 quan hệ hợp tác liên quan với bang Tây Úc, 4 quan hệ hợp tác liên quan với bang Parana, 1 quan hệ hợp tác liên quan với tỉnh Quảng Đông. Số quốc gia có quan hệ hợp tác là 18 nước.

*Đối với các tỉnh thành sát nhập lại kể từ sau năm 2004, vẫn đăng tải thông tin về ký kết quan hệ hợp tác hữu nghị trước khi sát nhập.

Quan hệ hợp tác hữu nghị - kết nghĩa với các thành phố

Tên thành phố

Đơn vị hợp tác hữu nghị

Ngày ký kết hợp tác hữu nghị

Thành phố Kobe

Thành phố Seattle (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 21 tháng 10 năm 1957

Thành phố Marseille (Cộng hòa Pháp)

Ngày 2 tháng 7 năm 1961

Thành phố Rio de Janeiro (Bang Rio de Janeiro, Cộng hòa liên bang Brazil)

Ngày 19 tháng 5 năm 1969

Thành phố Thiên Tân (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

Ngày 24 tháng 6 năm 1973

Thành phố Riga (Cộng hòa Latvia)

 

Ngày 24 tháng 6 năm 1973

Ngày 18 tháng 6 năm 1974

Ngày 24 tháng 10 năm 1991

Thành phố Brisbane (bang Queensland, Úc)

Ngày 16 tháng 7 năm 1985

Barcelona (Tây Ban Nha)

Ngày 6 tháng 4 năm 1993

Thành phố Incheon (Hàn Quốc)

Ngày 6 tháng 4 năm 2010

Thành phố Himeji

Thành phố Charleroi (Vương quốc Bỉ)

Ngày 13 tháng 7 năm 1965

Thành phố Phoenix (bang Arizona, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 3 tháng 11 năm 1976

Thành phố Adelaide (bang Nam Úc, Úc)

Ngày 19 tháng 4 năm 1982

Thành phố Curitiba (bang Parana, Cộng hòa liên bang Brazil)

Ngày 14 tháng 5 năm 1984

Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

Ngày 20 tháng 5 năm 1987

Thành phố Changwon (tỉnh Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc)

Ngày 18 tháng 4 năm 2000

Thành phố Amagasaki

Thành phố Augsburg (Cộng hòa liên bang Đức)

Ngày 7 tháng 4 năm 1959

Thành phố An Sơn (tỉnh Liêu Ninh, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

Ngày 2 tháng 2 năm 1983

Thành phố Akashi

Thành phố Vallejo (bang California, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 9 tháng 12 năm 1968

Thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

Ngày 29 tháng 8 năm 1981

Thành phố Nishinomiya

Thành phố Spokane (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 13 tháng 9 năm 1961

Thành phố Londrina (bang Parana, Cộng hòa liên bang Brazil)

Ngày 11 tháng 5 năm 1977

Thành phố Thiệu Hưng (tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

Ngày 23 tháng 7 năm 1985

Tỉnh Lot-et-Garonne và thành phố Agen (cộng hòa Pháp)

Ngày 17 tháng 4 năm 1992

Thành phố Sutomo

Hawaii (Bang Hawaii, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 21 tháng 11 năm 2000

Thành phố Van Wert (Bang Ohio, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 14 tháng 2 năm 1996

Quận Kronstadt (thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga)

Ngày 6 tháng 7 năm 2001

Thành phố Ashiya

Thành phố Montebello (bang California, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 24 tháng 5 năm 1961

Thành phố Itami

Thành phố Hasselt (Vương quốc Bỉ)

Ngày 5 tháng 4 năm 1985

Thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

Ngày 8 tháng 5 năm 1985

Thành phố Toyooka

Thành phố Alacante (Tây Ban Nha)

Ngày 25 tháng 6 năm 1996

Vùng Ruapehu (New Zealand)

Ngày 11 tháng 7 năm 2000

Thành phố Gyeongju (Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc)

Ngày 7 tháng 11 năm 1991

Thị xã Bogd (Tỉnh Bayankhongor, Mông Cổ)

Ngày 9 tháng 10 năm 1994

Thành phố Kakogawa

Maringa (Bang Parana, Cộng hòa Liên bang Brazil)

Ngày 2 tháng 7 năm 1973

Thành phố Auckland (New Zealand)

 

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2012

Ngày 4 tháng 5 năm 1992

Thành phố Tatsuno

Covington (bang Washington, Hơp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 4 tháng 10 năm 2015

Thành phố Ako

Thành phố Rockingham (bang Tây Úc, Úc)

Ngày 15 tháng 4 năm 1997

Thành phố Nishiwaki

Thành phố Renton (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 11 tháng 7 năm 1969

Thành phố Takarazuka

Hạt Augusta Richmond (bang Georgia, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 3 tháng 4 năm 1989

Quận 9 thành phố Vienna (Cộng hòa Áo)

Ngày 18 tháng 10 năm 1994

Thành phố Miki

Thành phố Visalia (bang California, Hoa Kỳ)

Ngày 18 tháng 5 năm 1966

Liên bang (New South Wales, Úc)

 

Ngày 11 tháng 4  năm 1997

Ngày 5 tháng 10 năm 2017*3

Thành phố Takasago

Thành phố Latrobe (bang Victoria, Úc)

Ngày 12 tháng 10 năm 2000

Thành phố Kawanishi

Thành phố Bowling Green (bang Kentucky, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 16 tháng 10 năm 1992

Thành phố Ono

Thành phố Lindsay (bang California, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 17 tháng 2 năm 1973

Thành phố Sanda

Thành phố Blue Mountains (bang New South Wales, Úc)

Ngày 30 tháng 8 năm 1988

Hạt Kititas (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 6 tháng 4 năm 1992

Thành phố Jeju (Jeju, Hàn Quốc)

Ngày 31 tháng 7 năm 1997

Thành phố Kasai

Thành phố Pullman (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 27 tháng 11 năm 1989

Thành phố Tamba Sasayama

Walla Walla (Washington, U.S.A.)Thành phố Walla Walla (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 15 tháng 8 năm 1972

Thành phố Epidaurus (Hy Lạp)

Ngày 26 tháng 5 năm 1988

Thành phố Tamba

Thành phố Oban (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 29 tháng 7 năm 1968

Thành phố Kent (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 24 tháng 11 năm 1968

Ngày 10 tháng 8 năm 2018*4

Thành phố Minamiawaji

Thành phố Celina (bang Ohio, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 13 tháng 4 năm 1996

Thành phố Boda (tỉnh Nordland, Vương quốc Na Uy)

Ngày 15 tháng 12 năm 2020

Thành phố Shiso

Sequim (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 5 tháng 6 năm 1993

Thành phố Asago

Thành phố Newberg (bang Oregon, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 30 tháng 7 năm 2000

Thị trấn Perth (bang Ontario, Canada)

Ngày 5 tháng 7 năm 2000

Thành phố Awaji

Thành phố Paranagua (bang Parana, Cộng hòa Liên bang Brazil)

Ngày 29 tháng 5 năm 1986

St. Mary's (bang Ohio, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 17 tháng 4 năm 1986

Thành phố Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)

Ngày 11 tháng 7 năm 2014

Thành phố Kato

Thành phố Olympia (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 22 tháng 4 năm 1981

Thành phố Hollister (bang California, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 3 tháng 11 năm 1989

Thành phố Chelan (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 15 tháng 11 năm 1996

*1 Ngày ký kết ở hàng dưới là ngày đóng dấu ký kết lại
*2 Ngày ký kết ở hàng dưới là ngày ký kết với thành phố Waitakere trước khi sát nhập.
*3 Ngày ký kết ở hàng dưới là ngày ký kết lại do sát nhập Corowa cũ và Urana cũ
*4 Ngày ký kết ở hàng dưới là ngày ký kết lại do hợp nhất 3 thành phố

Ký kết hợp tác hữu nghị - kết nghĩa của các quận huyện, thị trấn

Tên quận huyện, thị trấn

Địa phương ký kết hợp tác hữu nghị

Ngày ký kết hợp tác hữu nghị

Thị trấn Inagawa

Ballarat (bang Victoria, Úc)

Ngày 1 tháng 8 năm 1988

Thị trấn Harima

Phường Hòa Bình (thành phố Thiên Tân, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)

Ngày 25 tháng 3 năm 1993

Lima (bang Ohio, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 16 tháng 3 năm 1999

Thị trấn Ichikawa

Port Townsend (bang Washington, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

Ngày 24 tháng 10 năm 2002

Thị trấn Kamikawa

Thành phố Digos (Cộng hòa Philippines)

Ngày 5 tháng 7 năm 2018

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部国際局国際交流課

電話:078-362-3025

FAX:078-362-3961

Eメール:kokusaikoryu@pref.hyogo.lg.jp